Prognoza meteo in urmatoarele 2 saptamani

vremea17-30iunie

Pentru urmatoarele zile prognoza meteo va fi deosebit de calda in majoritatea zonelor tarii, cu temperaturi ce vor ajunge in unele regiuni si la 35 de grade Celsius. Potrivit estimarilor Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabile pentru perioada 17-30 iunie 2013, incepand din 22-23 iunie, timp de trei zile, probabilitatea ca ploile sub forma de averse sa revina va fi foarte mare in toate zonele.

Prognoza meteo in Banat

Prima parte a s?pt?mânii va fi caracterizat? de o vreme c?lduroas?, cu medii ale temperaturilor maxime de 33...34 de grade. Din data de 21 iunie pân? la sfâr?itul lunii regimul termic va reveni la valori în jurul celor normale ale perioadei, reprezentate în general de medii diurne de 27...30 de grade, posibil u?or mai mici în jurul datei de 23 iunie. Aceeasi tendin?? o vor avea ?i valorile termice din cursul nop?ilor, respectiv sc?dere de la 18...20 de grade la început spre medii de 15...17 grade din data de 21 iunie. Ploile vor lipsi pân? la sfâr?itul primei s?pt?mâni, apoi vor fi posibile aproape în fiecare zi, fiind mai frecvente ?i mai importante cantitativ în zilele de 23 ?i 24 iunie.

Prognoza meteo in Crisana

Primele zile ale s?pt?mânii vor fi caracterizate de o vreme c?lduroas?, cu medii ale temperaturilor maxime de 32...33 de grade. Apoi, din data de 19 iunie, prognoza meteo ne indica ca pân? la sfâr?itul lunii vor fi varia?ii termice în jurul valorilor normale ale perioadei, reprezentate în general de medii diurne de 27...28 de grade, posibil u?or mai mici în jurul datei de 24 iunie. Aceeasi tendin?? o vor avea ?i valorile termice din cursul nop?ilor, respectiv sc?dere de la 17...20 de grade la început spre medii de 14...16 grade din data de 20 iunie. Ploile vor lipsi pân? la sfâr?itul primei s?pt?mâni, apoi vor fi posibile aproape în fiecare zi, fiind mai frecvente ?i mai importante cantitativ în intervalul 22...25 iunie.

Prognoza meteo in Transilvania

Vremea va fi c?lduroas? în primele dou? zile în cea mai mare parte a regiunii, astfel c?, pentru temperaturile maxime, sunt de a?teptat medii de 29...31 de grade. Din 19 iunie tendin?a va fi de situare a regimului termic în apropierea mediilor climatologice ale perioadei, respectiv 26...28 de grade, cu u?oare abateri pozitive în partea de sud-vest. Minimele nocturne vor avea în general aceea?i evolu?ie, valorile cele mai ridicate fiind de a?teptat la începutul intervalului, în ansamblu mediile urmând a se situa la pragul de 13...15 grade.
Pe parcursul primelor zile ploile, în general slabe, se vor semnala pe arii restrânse, mai ales în data de 19 iunie. Dup? 22 iunie îns? probabilitatea pentru fenomene specifice instabilit??ii atmosferice va fi destul de ridicat?, în special pân? în data de 26 iunie.

Prognoza meteo in Maramures

Primele zile ale s?pt?mânii vor fi caracterizate de o vreme c?lduroas?, cu medii ale temperaturilor maxime de 31 de grade. Apoi, din data de 19 iunie, pân? la sfâr?itul lunii vor fi varia?ii termice în jurul valorilor normale ale perioadei, reprezentate în general de medii diurne de 27...28 de grade, posibil u?or mai mici în intervalul 22 - 26 iunie. Aproape aceeasi tendin?? o vor avea ?i valorile termice din cursul nop?ilor, respectiv sc?dere de la 16...18 grade în prima parte a s?pt?mânii spre medii de 13...15 grade din data de 20 iunie.
Ploile vor ap?rea sporadic pân? la sfâr?itul primei s?pt?mâni, apoi vor fi posibile aproape în fiecare zi, fiind mai frecvente în intervalul 22...25 iunie.

Prognoza meteo in Moldova

Va fi foarte cald în primele dou? zile, când media maximelor termice se va situa în jurul a 30 de grade. Dup? sc?derea de temperatur? de mijlocul s?ptâmânii viitoare, regimul termic se va men?ine relativ constant pân? la sfâr?itul lunii, cu temperaturi maxime în medie în jurul a 26...27 de grade. Aceea?i tendin?? o va avea ?i regimul termic nocturn, sc?dere de la medii de 17...18 în primele zile, la valori de 12...14 grade în jurul datei de 21 iunie, apoi iar cre?tere spre valori medii de 16 grade.
Averse ?i desc?rc?ri electrice vor ap?rea pe areale restrânse în 18 ?i 19 iunie, dar par a fi mai frecvente între 23 ?i 26 iunie.

Prognoza meteo in Dobrogea

Vremea constanta va fi c?lduroas? în primele dou? zile, când media maximelor se va situa în jurul a 30 de grade, apoi se remarc? o sc?dere de temperatur?, concretizat? în valori medii de 25...27 de grade, urmat? de o înc?lzire ce va aduce regimul termic în jurul celui normal al perioadei, la o medie de 29 de grade. Acelea?i oscila?ii termice se vor reg?si ?i în regimul minimelor, ce scad de la 19...20 de grade la început la o medie de 16 grade în partea a doua a s?pt?mânii ce urmeaz?. Apoi regimul termic se va men?ine relativ constant la valori de 18...19 grade.
Probabilitatea de ploaie va fi relativ redus? pe parcursul urm?toarelor dou? s?p?mâni, totu?i acestea pot ap?rea în data de 19 iunie ?i din nou în intervalul 26...27 iunie.

Prognoza meteo in Muntenia

Intervalul de referin?? va debuta cu o vreme deosebit de cald?, cu valori medii ale maximelor de 33...34 de grade. În partea a doua a s?pt?mânii va fi foarte probabil? o sc?dere de temperatur?, astfel c? media diurn? se va situa la 28...30 grade. Apoi va urma o perioad? caracterizat? de un regim termic relativ constant ?i apropiat de cel normal al datei, modelul indicând o medie în jurul a 30 de grade. Aceea?i tendin?? de evolu?ie o vor avea ?i valorile de temperatur? nocturne, respectiv de la 17...18 grade în primele zile, la 15 grade în partea a doua a s?pt?mânii urm?toare ?i spre 16...17 grade pân? la sfâr?itul lunii.
În privin?a ploilor, acestea pot ap?rea sporadic ?i în cantit??i nesemnificative în prima s?pt?mân?, dar cu o probabilitate mai mare în intervalul 23...25 iunie ?i pot fi asociate cu celelalte manifest?ri ale instabilit??ii atmosferice.

Prognoza meteo in Oltenia

Intervalul de referin?? va debuta cu o vreme deosebit de cald?, cu valori medii ale maximelor de 33...34 de grade. În partea a doua a s?pt?mânii va fi foarte probabil? o sc?dere de temperatur?, astfel c? media diurn? se va situa în jurul a 27...28 de grade. Apoi va urma o perioad? caracterizat? de un regim termic relativ constant ?i apropiat de cel normal al datei, modelul indicând o medie în jurul a 30 de grade. Aceea?i tendin?? de evolu?ie o vor avea ?i valorile de temperatur? nocturne, respectiv de la 18...19 grade în primele zile, la 16 grade în partea a doua a s?pt?mânii urm?toare ?i 17 grade pân? la sfâr?itul lunii.
În privin?a ploilor, acestea pot ap?rea izolat în prima s?pt?mân?, dar cu o probabilitate mai mare în jurul datei de 24 iunie ?i pot fi asociate cu celelalte manifest?ri ale instabilit??ii atmosferice.

Prognoza meteo la munte

Dup? valori foarte ridicate în primele zile, temperaturile vor sc?dea u?or în data de 20 iunie, apoi regimul termic se va men?ine relativ constant, în jurul unei medii a maximelor de 18 grade ?i a minimelor de 10 grade.
Aversele, înso?ite de desc?rc?ri electrice, vor fi pe arii restrânse ?i în general slabe în prima s?pt?mân?, mai probabil în data de 19 iunie. Începând din 22 iunie probabilitatea pentru ploi mai frecvente ?i mai consistente va fi în cre?tere, cu prec?dere între 23 ?i 25 iunie.

Sursa: ANM